Blogi & uudised

Põnevaid uudiseid keeletehnoloogia vallast

08.10.2018

Külastasime Euroopa keeleressursside koordineerimise õpikoda, kus mitmete huvitavate ettekannete käigus tutvustati põnevaid keeletehnoloogilisi uuringuid, lahendusi ja rakendusi.

Kui oled keelehuviline ja ühtlasi ka tehnoloogiahuviline, siis loe lisa allolevatelt linkidelt.

https://keeleressursid.ee/et/eesti-keeleressursside-keskus Eesti keeleressursside keskus teeb eelkõige teadlastele, kuid ka teistele eesti keele huvilistele kättesaadavaks eesti keele digitaalsed ressursid ja tehnoloogiad (keeletarkvara, sõnastikud, teksti- ja kõnekorpused, keeleandmebaasid)

https://keeleressursid.ee/et/keeleressursid/konetootlusvahendid https://keeleressursid.ee/et/keeleressursid/tekstitootlusvahendid

Kõnetuvastuse edusammudega saate tutvuda http://bark.phon.ioc.ee/ ja https://www.eki.ee/heli/

Kõne tekstiks, tekst kõneks!

Suur abi vaegnägijatele ja vaegkuuljatele on kõne muutmine tekstiks ja teksti muutmine kõneks. Näide subtiitrite helindamisest: https://www.eki.ee/heli/images/koduleht/isa_brown.mp4

Kõnesalvestuse brauserist võite leida nt Vikerraadio eilse päevakaja transkriptsiooni või Kuku raadio hiljutise keskpäevatunni transkriptsiooni  http://bark.phon.ioc.ee/tsab/p/index

Tõlkijatena saame kasu EKI oskussõnade andmebaasidest https://term.eki.ee/termbases/index/  ning kindlasti on huvitav katsetada uusi neurotõlke võimalusi siin http://neurotolge.ee/ , siin https://live.xn--neurotlge-v7a.ee/ ja siin https://www.translate2018.eu/#/text

Lisaks veel paar keerukamat lahendust:

https://metashare.ut.ee/ META-SHARE on avatud, integreeritud, turvaline ning koostoimeline keskkond keeleressursside (andmekogude ja tööriistade) jagamiseks ja vahetamiseks. Eelkõige mõeldud keeletehnoloogia valdkonna tarvis, kuid on kasutatav ka teistel rakendusaladel, kus keelel on oluline osa;
https://www.texta.ee/ TEXTA muudab sinu ettevõtte dokumendiarhiivi kiirelt otsitavaks ja jooksva info lihtsalt hallatavaks.

Ja lõõgastuseks mõned arvutipõhised keelemängud https://keeleressursid.ee/et/keelemangud

Allikas: A&A Lingua keelehuviliste märkmed ELRC seminarilt, 3. oktoobril 2018


A&A Lingua kohtus Euroopa Komisjoni keeleinimestega

06.03.2017

2.-3. märtsil leidis Tallinnas aset Euroopa Komisjoni tõlkedirektoraadi seminar oma lepingupartneritele, kes tõlgivad eesti keelde.

Seminar toimus meeldivas töises õhkkonnas, kus tõlkimisega seotud administratiivseid küsimusi käsitlesid välistõlke osakonna juhataja Werner Grünewald, eesti keele osakonna juhataja kohusetäitja Epp Vihterpal ning välistõlke osakonna spetsialistid Irene Haaranen ja Catherine Pirard.

Peaterminoloog Tiina Pai rääkis eesti keele terminoloogiaga seonduvast ning tõlkeassistent Merle Milva andis ülevaate tõlkemäluprogrammide kasutamisel tekkinud tehnilistest probleemidest.

Tõlkekvaliteedile oli seminaril pühendatud terve teemaplokk, kus kvaliteedi eest vastutav Mai Lehtpuu andis meile nii üldisi suuniseid kui ka vajalikku konkreetset nõu tõlgete kvaliteedi hoidmiseks ja parandamiseks. Küsimused said vastatud ja mured edastatud – jäime rahule!

A&A Lingua on Euroopa Komisjoni tõlkepartner juba aastast 2004. Euroopa Komisjon tõlkis eelmisel aastal erinevatesse keeltesse u 650 000 lehekülge; sellest ligikaudu 20 000 lehekülge tõlgiti eesti keelde.


A&A Lingua otsib tõlkijat

08.07.2016
Tõlkebüroo A&A Lingua otsib oma tõlkijate ridadesse vabakutselist vene-eesti, läti-eesti ja tšehhi-eesti tõlkijat.
Lisaks ka inglise-eesti tehnika tõlkijat.

Kandidaat peaks vastama vähemalt ühele järgnevatest tingimustest:
  1. kõrghariduskraad filoloogias või tõlkeerialal;
  2. kõrghariduskraad mis tahes muul erialal ning vähemalt kaheaastane töötamise kogemus tõlkimise valdkonnas;
  3. viieaastane töötamise kogemus tõlkimise valdkonnas.
A&A Lingua tõlkebüroo on aastast 1999 pühendunud kõrgekvaliteedilise tõlke- ja toimetamisteenuse pakkumisele riigiasutustele, ettevõtetele ja eraisikutele, kes nõuavad korrektset ja professionaalset tekstikäsitlemist. Tänu esinduslikule tõlkijate ja toimetajate ringile suudame tõlkida paljudest keeltest – üle 30 keelepaari.

Kui tunned, et tahaksid teha meiega koostööd, saada oma CV aadressile lingua@lingua.ee.

A&A Lingua esines rahvusvahelisel tõlkekonverentsil

25.01.2016
Eesti Tõlkebüroode Liit korraldas 27. oktoobril 2015 järjekorras kolmanda aastakonverentsi „Tõlketööstus – seest välja ja väljast sisse”. Seekordse rahvusvahelise konverentsi fookuses olid tõlketööstuse uued arengusuunad ja nendega kohanemine, meeskonna ja suhtluse loomine ning hoidmine. Keskenduti vastutuse andmisele ja inimeste oskuslikumale juhtimisele. Mitme riigi esinejate seas võttis sõna ka Merit Altrov A&A Linguast ettekandega „Projektijuht kui juht ja juhtide juhtimisest”. Merit rääkis, kui oluline on projektijuhi töös juhtimisoskus ja sellega kaasnev otsustusõigus, tuues näiteid ka A&A Lingua kogemustest. Samuti arutles ta selle üle, kuidas muuta projektijuhtide tööd tõhusamaks, projektijuhte motiveerida ja saavutada seeläbi paremaid tulemusi. Rohkem teavet konverentsi ja esinejate kohta leiab aadressil http://www.interlexmedia.ee/konverents

Esimesena Eestis vastame uue standardi EN ISO 17100:2015 nõuetele

09.12.2015

Novembris läbis A&A Lingua edukalt Metrosert ASi tehtud sertifitseerimisauditi ning vastab nüüd esimesena Eesti tõlkebüroodest uues Euroopa tõlketeenuse standardis EN ISO 17100:2015 esitatud nõuetele. Kirjaliku tõlketeenuse sertifitseerimine kinnitab meie personali professionaalsust, läbipaistvat projektijuhtimist ja kõrgetasemelist tõlketööd. Sertifikaat väljastati 23. novembril 2015.

A&A Lingua kirjalik tõlketeenus on olnud sertifitseeritud vastavalt eelmisele Euroopa tõlketeenuse kvaliteedistandardile EN 15038:2006 juba alates 23. novembrist 2009.