Kinnitatud tõlked

Mõne dokumendi tõlge vajab ametlikku – kas vandetõlgi või notari – kinnitust. Juriidiliselt on mõlemad samaväärsed, valime ise teile kõige sobivama variandi.

Kinnitatud tõlke tegemiseks palume tuua vajalike allkirjade ja pitseritega varustatud originaaldokument.

Notari kinnitus

Notariaalne tõlge tähendab, et notar kinnitab tõlkija allkirja õigsust. Saame notariaalselt kinnitada üksnes tõlkeid, mis on tehtud meie tõlkebüroos.

Vandetõlgi kinnitus

Vandetõlk on avalik-õigusliku ameti kandja, kellele riik on andnud võrdselt notariga õiguse kinnitada ametitunnistuses nimetatud ulatuses tõlgitud dokumendi tõlke õigsust, sellise tõlke ärakirja õigsust ning tõlgitava dokumendi ärakirja õigsust.

 

Küsige hinnapakkumist siin!