Tugiteenused

Teksti ümberkirjutamine heli- või videokandjalt

Suulise kõne ümberkirjutamine kvaliteetselt heli- või videokandjalt. Tekst võib olla nii eesti kui ka võõrkeeles.

Teksti tõlkimine heli- või videokandjalt

Kvaliteetsel heli- või videokandjal oleva suulise kõne tõlkimine.

Masinakirjatööd arvutil

Käsikiri peab olema selgelt loetav, et saaksime selle sisestada arvutisse ja vormistada sobilikus failiformaadis.

 

Küsige hinnapakkumist siin!