Tukipalvelut

Tekstin purkaminen ääni- tai videotallenteelta

Puheen purkaminen korkealaatuiselta ääni- tai videotallenteelta. Teksti voi olla joko viroksi tai jollain muulla kielellä.

Tekstin kääntäminen ääni- tai videotallenteelta

Korkealaatuisella ääni- tai videotallenteella olevan puhutun tekstin kääntäminen.

Puhtaaksikirjoitustyöt tietokoneella

Käsialan tulee olla hyvin luettavaa, jotta voisimme tallentaa sen tietokoneelle ja valmistella sopivaan tiedostoformaattiin.