Tulkkaus

Eri tulkkauslajeja ovat konsekutiivi- eli peräkkäistulkkaus, simultaani- eli samanaikaistulkkaus ja kuiskaustulkkaus. Tulkkaus vaatii tulkilta pitkäaikaista kokemusta ja hyvää esiintymistaitoa.

Asiakkaiden tarpeita vastaavasti päätetään mikä tulkkauslaji valitaan ja tarvitaanko yhtä vai useampaa tulkkia.

Konsekutiivi- eli peräkkäistulkkaus

Peräkkäistulkkaus sopii käytettäväksi koulutuksissa, vastaanotoilla, neuvotteluissa ja erilaisissa tapahtumissa. Tulkki työskentelee esiintyjien kanssa samassa tilassa ja puhuja ja tulkki vuorottelevat. On otettava huomioon, että tapahtuman kesto pitenee tulkkaukseen kuluvan ajan verran. Yli neljä tuntia kestävissä tapahtumissa suosittelemme käyttämään vähintään kahta tulkkia.

Simultaani- eli samanaikaistulkkaus

Simultaanitulkkaus sopii käytettäväksi tapahtumissa, joissa on useita työkieliä tai runsaasti osanottajia. Tulkki työskentelee erillisessä tilassa ja käyttää tulkkauslaitteistoa. Yleisö kuulee tulkkauksen kuulokkeista samanaikaisesti kun puhuja puhuu. Simultaanitulkkaus edellyttää vähintään kahden tulkin käyttöä.

Kuiskaustulkkaus

Kuiskaustulkkaus sopii sellaisiin tilanteisiin, joissa vain pari henkilöä tarvitsee tulkkausta. Tulkki istuu kuuntelijan(kuuntelijoiden) vieressä ja tulkkaa ilman tulkkauslaitteita. Yli neljä tuntia kestävissä tapahtumissa suosittelemme käyttämään vähintään kahta tulkkia.

 

Pyydämme lähettämään esitelmät ja muut materiaalit hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, jotta tulkki pystyisi tutustumaan tulkattavaan aihepiiriin ennen tapahtumaa. Pyydämme lähettämään myös tapahtuman ohjelman ja esiintyjien nimet. Esiintyjien tulisi ottaa huomioon, että kirjallinen teksti ei sovi yleensä suulliseen esitykseen ja että kannattaisi käyttää lyhyitä ja selviä lauseita.

Yleisimmät kielisuunnat ovat:

  • viro-englanti-viro
  • venäjä-englanti-venäjä
  • viro-venäjä-viro