Kielentarkastus ja oikoluku

Käännökset tarkastaa asianmukaisen koulutuksen saanut asiantuntija, jolla on kokemusta kääntämisestä ja joka puhuu kohdekieltä äidinkielenään. Kielentarkastaja tarkastaa, että käännös täyttää sille asetetut vaatimukset vertailemalla lähdetekstiä ja käännöstä ja tekemällä tarvittaessa korjauksia.

Termien tarkastaminen

Oikeiden termien käyttöä valvoo alan asiantuntija.

Oikoluku

Oikolukija lukee käännöstekstin uudelleen tarkastaakseen sen oikeakielisyyden ja ymmärrettävyyden.

Taitetun tekstin oikoluku ennen painoon menoa

Käännetty teksti kannattaa usein lukea vielä kerran läpi ennen painoon menoa, jotta löydettäisiin taittovirheet ja saataisiin korjattua viimeisetkin viat.