Toimõndaminõ ja korrõktuur

Teil om as’atundja kokkopant tekst, a inne kliendile saatmist tahatiq taa keeletarvitust kontrolliq? Abis om keelekorrõktuur ja toimõndaminõ.

Ümbrepantuid tekste toimõndas kõrraligu ettevalmistusõ ja ümbrepandjakogõmusõga as’atundja, kiä mõist nii tsihtkiilt ku imäkiilt. Toimõndaja kontroll ümbrepandmisõ vastamist kokkolepütüle ülesandõlõ, võrrõldõn algteksti ja ümbrepantut teksti, ni ku vaia, tege parandusõq.

Keelekorrõktuur

Korrektor lugõ teksti üle, et kontrolliq taa õigõt kiilt ja selgüst. Näütüses ku olõtiq tennüq originaalteksti uman imäkeelen vai mõnõn võõran keelen, a olõ-õi kimmäs, kas kõik komaq ja keerolidsõmbaq sõnaq iks õigõhe saiq.

Terminitoimõndaminõ

Ümbrepantu teksti õigõt terminitarvitust kontroll valdkunna as’atundja.

Külendedü teksti inne trükkü läbilugõminõ

Sagõhõhe tasos ümbrepant tekst inne trükkü andmist viil kõrd üle lukõq, et löüdäq üles külendüshädäq ja juuriq vällä viimädseqki viaq.

 

Küsügeq hinnapakmist siin!