Pakumiq tüüd

Olõmiq huvitõduq kuuntüüst vabakutsõliidsi ümbrepandjidõ ja toimõndajidõga.

Kandidaadilt oodamiq:

  • korgõmbat haridust
  • vähämbält kolmõ aastakka ümbrepandmiskogõmust
  • väega hüvvä puutrimõistmist (sh otsimoodoridõ ja terminibaasõ tundmist)
  • valmisolõkit tetäq miiskunnatüüd ja hinnäst tävvendäq

Kasus tulõ:

  • eräalatekstega tüütämise kogõmus: Õuruupa Liido tekstiq, meditsiin, tekniga, õigus, majandus jm
  • ümbrepandmisõ abiprogrammõ pruukminõ

Esiqeränis olõmiq huvitõduq ümbrepandjist, kiä mõistvaq läti, leedu, soomõ vai roodsi kiilt ku imäkiilt.

Kel huvvi, pallõsiq saataq CV aadrõsi pääle lingua@lingua.ee.