Kirän ümbrepandminõ

Ümbrepandmiskontor A&A Lingua pakk kõrralikku ümbrepandmisteenüst inämb ku kolmõnkümnen keelepaarin.

Kirän ümbrepandminõ tähendäs lättekeelen antu mõttõ kiräkujjo tsihtkeelen. Ümbrepandmisõ man om kõgõ vähämbält kolm as’atundjat: ümbrepandja, keeletoimõndaja ni projektijuht. Ku vaia, võetas mano eräalanõvvoandja ja tekniline toimõndaja. Kõiki ümbrepandmiisi man om kas ümbrepandjas vai toimõndajas tsihtkeele ku imäkeele mõistja filoluug, miä and täpsä ümbrepandmisõ ja laabsa keelepruukmisõ.

Ku tekstin om eräalasõnno, midä tulõ ümbrepandmisõn tingimäldäq tarvitaq, sis pallõmiq meile andaq lätteq terminibaasi kotsilõ. Et ümbrepandminõ tulnuq võimaligult hää, pallõmiq telmise man ärq näüdädäq, minkas ja kink jaos tekst mõtõld om, tuust sõltus stiili ja sõnavara valik.

Ümbrepandmistüü hinda rehkendedäs ümbrepantu teksti standardleheküle perrä, kon om 1800 tähemärki üten tühüssidega. Pallõmiq teil rehkendäq tuuga, et ümbrepandmisõ man teksti pikkus hariligult muutus ja tüü mahu mõõdamiq kõgõ valmissaanu teksti perrä.

Stiili ja eräalasõnno ütelisüse hoitmisõs tege telmistüüd hariligult üts ümbrepandja, kiä pand ümbre keskmädselt viis lehekülge päävän. Kui tegemist om suurõ ja kipõ projektiga, võimiq jakaq tüü ärq mitmõ ümbrepandja vaihõl.

Ümbrepandmistüü kergendämises pruugimiq ümbrepandmisõ abiprogrammõ, miä avitasõq hoitaq üteliidsi terminiid, lühendäseq telmise täütmise aigo ja võivaq kõvva vähändaq kliendi kullu. Olõmiq läbi tennüq Trados Studio projektijuhtmisõ koolitusõ.

Kirän ümbrepandmisõ hinna seen om toimõndaminõ vai keelekorrõktuur ja inne välläandmist ülekaeminõ.

Ümbrepandmiskontori A&A Lingua kirän ümbrepandmisõ teenüs om sertifitseerit Õuruupa ümbrepandmisstandardi EN:15038 perrä.

 

Küsügeq hinnapakmist siin!