Suulinõ tõlkminõ

Siiäq käüväq perrätõlkminõ, kõrragatõlkminõ ja sossintõlkminõ. Seo om üts kõgõ nõudlikumpi ümbrepandmisliikõ, miä nõud tõlgilt pikkä kogõmust ja hüvvä ülesastmist.

Kliendi tarviduisi perrä otsustõdas, määne ümbrepandmisliik valliq ni kas vaia lätt ütte vai mitund tõlki.

Perrätõlkminõ

Perrätõlkmist sünnüs tarvitaq koolituisil, vastavõtõl, läbikõnõlõmiisil ja eräala ettevõtmiisil. Tõlk tüütäs ülesastjidõga samah ruumih ja tõlk teksti jaoviisi. Tulõ rehkendäq, et aokava lätt tõlkimisõ ao võrra pikembäs. Päält nelä tunni pikil ettevõtmiisil soovitamiq pruukiq vähämbält kattõ tõlki.

Kõrraga tõlkminõ

Kõrraga ehk sünkruuntõlkmist sünnüs pruukiq ettevõtmiisil, kon om mitu tüükiilt vai pall’o osavõtjit. Tõlk tüütäs eräle ruumin ja pruuk tõlkmisaparaatõ. Kullõjaq kuuldvaq tõlkmist kõrvaklapõst samal aol kõnõldava tekstiga. Kõrraga tõlkminõ nõud vähämbält kattõ tõlki.

Sossintõlkminõ

Ku om vaia tõlkiq õnnõ paarilõ inemisele, sünnüs pruukiq sossintõlkmist. Tõlk istus kullõja/kullõjidõ kõrval ja tõlk ilma tõlkmissaparaadõlda. Üle nelä tunni pikil ettevõtmiisil soovitamiq tarvitaq vähämbält kattõ tõlki.

Et tõlk saasiq hinnäst ettevõtmisõl kõnõldava teemaga inne kurssi viiäq, pallõmiq suulidsõ ümbrepandmisõ jaos saataq aigsahe inne ettevõtmist ettekandõq ja muuq matõrjaaliq. Niisama pallõmiq saataq ettevõtmisõ pääväkõrd ja ülesastjidõ nimeq. Kõnõlõjaq piäsiq rehkendämä tuud, et kirätekst inämbüisi sünnü-üi  suulidsõs ettekandmisõs ni parõmb olnuq pruukiq lühükeisi ja selgit lausit.

Hariligumbaq tõlkmistsihiq ommaq:

  • eesti-inglüse-eesti
  • vinne-inglüse-vinne
  • eesti-vinne-eesti

 

Küsügeq hinnapakmist siin!