Suuline tõlge

Siia kuuluvad järeltõlge, sünkroontõlge ja sosintõlge. See on üks kõige nõudlikumaid tõlkeliike, mis eeldab tõlgilt pikka kogemust ja head esinemisoskust.

Kliendi vajaduste põhjal otsustatakse, milline tõlkeliik valida ning kas vaja läheb üht või mitut tõlki.

Järeltõlge

Järeltõlget sobib kasutada koolitustel, vastuvõttudel, läbirääkimistel ja erialastel üritustel. Tõlk töötab esinejatega samas ruumis ja tõlgib teksti osade kaupa. Tuleb arvestada, et üritus pikeneb tõlkimise aja võrra. Üle nelja tunni kestvatel üritustel soovitame kasutada vähemalt kaht tõlki.

Sünkroontõlge

Sünkroontõlget sobib kasutada üritustel, kus on mitu töökeelt või palju osalejaid. Tõlk töötab eraldi ruumis ja kasutab tõlkeaparatuuri. Auditoorium kuuleb tõlget kõrvaklappidest samal ajal esitatava tekstiga. Sünkroontõlke eripära nõuab vähemalt kahe tõlgi kasutamist.

Sosintõlge

Kui on vaja tõlkida vaid paarile inimesele, sobib kasutada sosintõlget. Tõlk istub kuulaja(te) kõrval ja tõlgib ilma tõlkeaparatuurita. Üle nelja tunni kestvatel üritustel soovitame kasutada vähemalt kaht tõlki.

 

Et tõlk saaks ennast käsitletava teemaga enne üritust kurssi viia, palume suulise tõlke puhul saata aegsasti enne üritust ettekanded ja muud materjalid. Samuti palume saata ürituse päevakord ja esinejate nimed. Esinejad peaksid arvestama, et kirjalik tekst ei sobi enamasti suuliseks esituseks ning eelistada tasub lühikesi ja selgeid lauseid.

Levinud suunad on:

  • eesti-inglise-eesti
  • vene-inglise-vene
  • eesti-vene-eesti

Küsige hinnapakkumist siin!