Blogi & uudised

KUIDAS LEIDA ÜHINE KEEL?

15.01.2020
  • Kas Kadri Simsonist sai energiavolinik või energeetikavolinik?

  • Kas Bill Browderit võib nimetada vilepuhujaks, vihjeandjaks või hoopis rikkumisest teatajaks?

  • Kas maailma aitab päästa rohelepe või roheline kokkulepe?

Nendel teemadel arutleti kõige muu hulgas Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraadi eesti keele osakonna korraldatud 6. seminaril „ENRGEETIKAST TEHISMÕISTUSENI: kuidas leida ühine keel?“, mis toimus 3. jaanuaril 2020 Tallinnas Õpetajate Majas.

Iga-aastane seminar on tänuväärne üritus, mis toob kokku riigi, ülikoolide ja teadusasutuste ning keelesektori esindajad, et leida üha uuenevas keskkonnas ühist keelt.
Kliima- ja keskkonnaprobleemid esitavad energeetikasektorile järjest keerulisemaid ülesandeid. Uute lahenduste üle arutlemisel ja nende tutvustamisel vajame kõigile üheselt arusaadavat terminoloogiat ja keelt.

Arutelus „Energeetikast selges eesti keeles – ühtse terminoloogia tähtsus ja koostöö selle arendamisel“ osalesid Jako Kilter Tallinna Tehnikaülikoolist, Ülle Sihver Eesti Maaülikoolist, Kerli Kirsimaa Stockholmi Keskkonnainstituudist, Getlyn Denks keskkonnaministeeriumist ning Leila Anupõld ja Elis Paemurd Euroopa Komisjoni eesti keele osakonnast.

Seminaril osalejad tõdesid ühiselt, et vaid valdkonnainimeste ja keeleinimeste aktiivne hea koostöö ning üksteise kaasamine viib erialakeele vallas rahuldava tulemuseni.
Annaks valdkonna kiire areng meile vaid aega sammu pidada.

Head koostööaastat kõigile!

Loe tõlgetest erialakeelde ka https://www.lingua.ee/meist/tehtud-tood/


SELGE KEEL

16.01.2019

A&A Lingua osales Euroopa Komisjoni seminaril, mille peateemaks oli selge keel.
3. jaanuaril arutasime koos Euroopa Komisjoni, EV ministeeriumite, keeleinimeste ja tõlkebüroode esindajatega selge tõlke ja selge originaali tähtsuse üle keeletehnoloogia uuenemise ajastul.

Selge õiguskeele vajalikkusel peatus pikemalt oma ettekandega advokaadibüroo Sorainen partner Allar Jõks.

Elavas paneeldiskussioonis tõlkija ja toimetaja rolli üle selge eestikeelse õigusakti valmimisel osalesid Allar Jõks, Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraadi direktor Merit-Ene Ilja, eesti keele osakonna kvaliteedijuht Mai Lehtpuu, selge keele projekti üks eestvedajaid EKI vanemkeelekorraldaja Katrin Hallik, Riigikontrolli kommunikatsioonijuht Toomas Mattson, Kadri Vare Haridus- ja Teadusministeeriumist ning Eesti Tõlkebüroode Liidu esindaja Kerli Visso.

Ümarlaudade aruteludes tõdeti ühiselt, et selge tõlke eelduseks on selge originaal ning aja arukas planeerimine; selge õigusakti saame aga siis, kui meie edastatav sõnum on ühene ja selge, kuid seda ei ole õigusloome kompromissotsuste juures alati lihtne saavutada.

Võrdlesime erinevate masintõlketehnoloogiate edusamme ning proovisime jõudu ka keeleteadmistes. Kuidas teile tundub: kas siirati või siirdati, kas sümpoosium või sümpoosion, kas altite või altide või aldiste?

Vt ka https://selgesonum.ee/


Miks tellida keeletoimetus tõlkebüroost?

16.01.2019

Eestlane usub, et ise tehtud, hästi tehtud, kuid kas alati?

Kirjavead ja lohisevad laused reklaamtekstides ning esindusmaterjalides võivad ettevõttele tähendada otsest kulu. Vigaste materjalide taastrükkimise või ümberkirjutamise kulu on aga väike, kui võrrelda seda mainekahjuga, mille võib kaasa tuua kirjavigadega koduleht või reklaamtrükis.

Kui olete oma ettevõtte usaldusväärsust kasvatanud ja nägu kujundanud aastaid, siis ei ole mõtet kiirustamisest või töökäte nappusest tingitud lohakusvigade pärast panna kliente endas kahtlema.

Selleks, et teie esindustekstid oleksid keeleliselt korrektsed, ladusad lugeda ning vigadeta, ei ole vaja teha muud, kui tellida korrektuur või keeletoimetamine oma ala asjatundjatelt.

Tõlkebüroo A&A Lingua teeb teie reklaamtekstidele korrektuuri nii eesti, soome, inglise, saksa kui ka paljudes teistes keeltes. Meie keeletoimetajad räägivad oma töökeelt emakeelena.

Loe lisa ja esita hinnapäring tõlkebüroo A&A Lingua veebilehelt: https://www.lingua.ee/teenused/toimetamine-ja-korrektuur/


UUS RIIGIHANGETE REGISTER TULEKUL

18.10.2018

Kuidas kasutada uut riigihangete registrit?

  • Kas teadsite, et 22. oktoobrist 2018 tuleb teil tegutseda juba uues riigihangete registris?
  • Kas teadsite, et seoses üleminekuga uude portaali on riigihangete register 18. oktoobri pealelõunast 21. oktoobri õhtuni suletud?
  • Kas teadsite, et uues registris saate infot hanke kohta kolleegidega jagada lihtsa nupuvajutusega e-posti teel?
  • Kas teadsite, et teavitusi teid huvitavate hangete kohta saab riigihangete registrist tellida tasuta?
    Ei pea tingimata tellima tasulist teenust kommertsportaalist!

Kui vastasite mõnele küsimusele ’ei’, siis lugege uue riigihangete registri kasutamise koolitusmaterjale:

https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigihangeteregister

https://www.rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/riigihangete-poliitika/kasulik-teave/riigihangete-ja-riigiabi-osakonna-koolitused

Viimaselt lingilt leiate Infotund pakkujatele 9.10.2018 esitlused alt uue registri koolituse materjalid pakkujale.

Ja harjutage end koolituskeskkonnas riigihangete portaali uue näoga:

https://rhrkoolitus.fin.ee/rhr-web/#/

Allikas: A&A Lingua hankehuviliste märkmed rahandusministeeriumi infotunnilt, 9. oktoobril 2018


Põnevaid uudiseid keeletehnoloogia vallast

08.10.2018

Külastasime Euroopa keeleressursside koordineerimise õpikoda, kus mitmete huvitavate ettekannete käigus tutvustati põnevaid keeletehnoloogilisi uuringuid, lahendusi ja rakendusi.

Kui oled keelehuviline ja ühtlasi ka tehnoloogiahuviline, siis loe lisa allolevatelt linkidelt.

https://keeleressursid.ee/et/eesti-keeleressursside-keskus Eesti keeleressursside keskus teeb eelkõige teadlastele, kuid ka teistele eesti keele huvilistele kättesaadavaks eesti keele digitaalsed ressursid ja tehnoloogiad (keeletarkvara, sõnastikud, teksti- ja kõnekorpused, keeleandmebaasid)

https://keeleressursid.ee/et/keeleressursid/konetootlusvahendid https://keeleressursid.ee/et/keeleressursid/tekstitootlusvahendid

Kõnetuvastuse edusammudega saate tutvuda http://bark.phon.ioc.ee/ ja https://www.eki.ee/heli/

Kõne tekstiks, tekst kõneks!

Suur abi vaegnägijatele ja vaegkuuljatele on kõne muutmine tekstiks ja teksti muutmine kõneks. Näide subtiitrite helindamisest: https://www.eki.ee/heli/images/koduleht/isa_brown.mp4

Kõnesalvestuse brauserist võite leida nt Vikerraadio eilse päevakaja transkriptsiooni või Kuku raadio hiljutise keskpäevatunni transkriptsiooni  http://bark.phon.ioc.ee/tsab/p/index

Tõlkijatena saame kasu EKI oskussõnade andmebaasidest https://term.eki.ee/termbases/index/  ning kindlasti on huvitav katsetada uusi neurotõlke võimalusi siin http://neurotolge.ee/ , siin https://live.xn--neurotlge-v7a.ee/ ja siin https://www.translate2018.eu/#/text

Lisaks veel paar keerukamat lahendust:

https://metashare.ut.ee/ META-SHARE on avatud, integreeritud, turvaline ning koostoimeline keskkond keeleressursside (andmekogude ja tööriistade) jagamiseks ja vahetamiseks. Eelkõige mõeldud keeletehnoloogia valdkonna tarvis, kuid on kasutatav ka teistel rakendusaladel, kus keelel on oluline osa;
https://www.texta.ee/ TEXTA muudab sinu ettevõtte dokumendiarhiivi kiirelt otsitavaks ja jooksva info lihtsalt hallatavaks.

Ja lõõgastuseks mõned arvutipõhised keelemängud https://keeleressursid.ee/et/keelemangud

Allikas: A&A Lingua keelehuviliste märkmed ELRC seminarilt, 3. oktoobril 2018