Uued tuuled keelekorralduses – kas on põhjust muretsemiseks?

19.10.2022

Juba pikemat aega kütavad Eesti keeleinimeste seas kirgi Eesti Keele Instituudi uuenduslikud plaanid
keelekorralduse vallas, mis ähvardavad tõlkijaid ja toimetajaid ilma jätta tööks olulistest tööriistadest.
Teema puudutab teravalt kõiki, kellele eesti keele saatus korda läheb.

Keeletoimetaja Hille Saluäär kirjutab 6. oktoobri Müürilehes:

Nüüdne kitsa ringi hoogtöö EKI-s – nii-öelda kasutuspõhine keelearendus – tähendab praktikas
kirjakeelenõuannete süsteemset tühistamist, 20 aasta jooksul antud keelenõu veebist kustutamist,
segaste kantseliidisõnade normaliseerimist ja kriitikavaba tammi avamist ingliskeelsete toorlaenude
tulvale.

Loe täpsemalt: https://www.muurileht.ee/keelearendus-kui-elevant-varvipoes/

Samal teemal tõstis juba 13. juulil hoiatuslipu ajakirjandusuurija Marju Himma, kes kirjutab ERRi
portaalis muu hulgas järgmist:

Või võtame konstrueeritud näitelause „Meie peaminister on liiderlik“. Mõni vanem põlvkond, aga
sealhulgas ka mina ise, peaks seda solvanguks, sest ÕS-i järgi tähendab sõna liiderlik seksuaalselt
lodevat. Sõnale liiderlik on aga viimastel aastatel kõnekeelses kasutuses lisandunud tähendus
‘juhiomadustega’. See tuleb ingliskeelsele sõnale leader ehk juht omadussõnaliite -lik lisamisest. Seega
tähendaks eeltoodud peaministri näide, et viidatakse peaministri tugevatele juhiomadustele.

Loe täpsemalt: https://www.err.ee/1608655966/marju-himma-os-asendub-sonaveebiga-kas-
keeletooriist-ikka-sailib

Viimases „Tõlkija hääles“ – Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni aastaraamatus – avab nüüd ka A&A
Lingua hea endine kolleeg ja staažikas tõlkija Heigo Soomann lähemalt uusi suundi ja probleemkohti
keelekorralduses.

Rõõmustame Heigo üle, muretseme keelekorralduse pärast ning loeme täpsemalt:
https://kultuur.err.ee/1608754117/heigo-sooman-selle-maa-keelekorraldus