Ümbrepandmiskontorist

Ümbrepandmiskontor A&A Lingua OÜ om kimmäs ümbrepandmistöie tegijä aastagast 1999 pääle. Pakumiq kõrralikku ümbrepandmis- ja toimõndamisteenüst riigiammõtiilõ, ettevõttilõ ja eräinemiisile, kiä nõudvaq kõrralikku ja professionaalsõt tekstitüüd.

Teno hulgalõ tugõvilõ ümbrepandjilõ ja toimõndajilõ saamiq ümbre pandaq pall’odõst keelist – kokko päält 30 keelepaari. Miiq mitmidõ eloallo pääle keskendünüid ümbrepandjit tukõ lagja eräalanõvvoandjidõ võrgostik ni toimõndaminõ and ümbrepandmiisi ütelisüse.

Rehkendämiq egä teljä esiqerälisüst ja tahtmiisi, et klient saasiq rahun tetäq umma tüüd ja jättäq ümbrepandmisõ miiq hoolõs. Tiiämiq, ku tähtsä om usaldus, tuuperäst piämiq kõgõ kinniq tähtaost ni hoiamiq teedüst õnnõ hindä teedäq.

A&A Lingua om Eesti Ümbrepandmiskontoridõ Liido (ETBL) alostajaliigõq ja tege umma tüüd ETBLi kinnütedüisi ümbrepandmistüü  tüüptingimüisi, eetigakoodõksi ni ETBLi kvaliteedistandardi perrä.

ETBL om Õuruupa Ümbrepandmiskontoridõ Liitõ Liido (EUATC) liigõq.

Ümbrepandmiskontori A&A Lingua ümbrepandmistüül om Õuruupa ümbrepandmisteenüsside kvaliteedistandardi EN 15038:2006 sertifikaat, miä tunnistas miiq tüütäjide as’atundmist, läbipaistvat projektijuhtmist ja väega hüvvä ümbrepandmistüüd.

 

Tekeq hinnaküsümine siin!


Kliendid