Põnevaid uudiseid keeletehnoloogia vallast

08.10.2018

Külastasime Euroopa keeleressursside koordineerimise õpikoda, kus mitmete huvitavate ettekannete käigus tutvustati põnevaid keeletehnoloogilisi uuringuid, lahendusi ja rakendusi.

Kui oled keelehuviline ja ühtlasi ka tehnoloogiahuviline, siis loe lisa allolevatelt linkidelt.

https://keeleressursid.ee/et/eesti-keeleressursside-keskus Eesti keeleressursside keskus teeb eelkõige teadlastele, kuid ka teistele eesti keele huvilistele kättesaadavaks eesti keele digitaalsed ressursid ja tehnoloogiad (keeletarkvara, sõnastikud, teksti- ja kõnekorpused, keeleandmebaasid)

https://keeleressursid.ee/et/keeleressursid/konetootlusvahendid https://keeleressursid.ee/et/keeleressursid/tekstitootlusvahendid

Kõnetuvastuse edusammudega saate tutvuda http://bark.phon.ioc.ee/ ja https://www.eki.ee/heli/

Kõne tekstiks, tekst kõneks!

Suur abi vaegnägijatele ja vaegkuuljatele on kõne muutmine tekstiks ja teksti muutmine kõneks. Näide subtiitrite helindamisest: https://www.eki.ee/heli/images/koduleht/isa_brown.mp4

Kõnesalvestuse brauserist võite leida nt Vikerraadio eilse päevakaja transkriptsiooni või Kuku raadio hiljutise keskpäevatunni transkriptsiooni  http://bark.phon.ioc.ee/tsab/p/index

Tõlkijatena saame kasu EKI oskussõnade andmebaasidest https://term.eki.ee/termbases/index/  ning kindlasti on huvitav katsetada uusi neurotõlke võimalusi siin http://neurotolge.ee/ , siin https://live.xn--neurotlge-v7a.ee/ ja siin https://www.translate2018.eu/#/text

Lisaks veel paar keerukamat lahendust:

https://metashare.ut.ee/ META-SHARE on avatud, integreeritud, turvaline ning koostoimeline keskkond keeleressursside (andmekogude ja tööriistade) jagamiseks ja vahetamiseks. Eelkõige mõeldud keeletehnoloogia valdkonna tarvis, kuid on kasutatav ka teistel rakendusaladel, kus keelel on oluline osa;
https://www.texta.ee/ TEXTA muudab sinu ettevõtte dokumendiarhiivi kiirelt otsitavaks ja jooksva info lihtsalt hallatavaks.

Ja lõõgastuseks mõned arvutipõhised keelemängud https://keeleressursid.ee/et/keelemangud

Allikas: A&A Lingua keelehuviliste märkmed ELRC seminarilt, 3. oktoobril 2018