Taimi Vill

Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri filoloogiat õppinud keeletoimetaja Taimi alustas koostööd A&A Linguaga 2010. aastal.