Taimi Vill

Tarto Ülikoolin eesti ja soomõ-ugri filoloogiat opnuq keeletoimõndaja Taimi alost’ kuuntüüd A&A Linguaga 2010. aastagal.