Tõlkeleping Euroopa Liidu Kohtuga

10.12.2013

A&A Lingua kirjutas detsembri alguses alla tõlketeenuse osutamise lepingule Euroopa Liidu Kohtuga. Oleme teinud pikalt koostööd mitme ELi institutsiooniga, kuid Euroopa Kohtuga sõlmisime lepingu esmakordselt. Töörühma kuuluvad meie parimad jurist-lingvistid, kelle kvalifikatsioon juristina ja pikaajaline tõlkekogemus vastavad Euroopa Kohtu kõrgetele ootustele.

Luksemburgis paiknev Euroopa Liidu Kohus on Euroopa Liidu institutsioon, mille ülesanne on olnud alates selle loomisest 1952. aastal tagada, et aluslepingute tõlgendamisel ja kohaldamisel peetakse kinni seadusest.