Toimetamine ja korrektuur

Teil on spetsialisti koostatud tekst, kuid enne kliendile saatmist soovite selle keelekasutust kontrollida? Abiks on keeleline korrektuur ja toimetmine.

Tõlgitud tekste  toimetab sobiva ettevalmistuse ja tõlkijakogemusega spetsialist, kes valdab sihtkeelt emakeelena. Toimetaja kontrollib tõlke vastavust kokkulepitud eesmärgile, võrreldes algteksti ja tõlketeksti, ning teeb vajaduse korral parandused.

Keelekorrektuur

Korrektor loeb teksti üle, et kontrollida selle õigekeelsust ja arusaadavust. Näiteks kui olete koostanud originaalteksti oma  emakeeles või mõnes võõrkeeles, kuid pole veendunud, kas kõik komad ja keerulisemad sõnad ikka õigesti  said.

Terminitoimetamine

Tõlketeksti õiget terminikasutust kontrollib valdkonna spetsialist.

Küljendatud teksti trükieelne korrektuur

Tihti on mõttekas tõlgitud tekst enne trükki andmist veel kord üle lugeda, et leida küljendamisapsakad ja juurida välja viimasedki vead.

 

Küsige hinnapakkumist siin!