Euroopa tõlkestandard

A&A Lingua OÜ tõlketeenustel on Euroopa tõlketeenuse kvaliteedistandardi EN ISO 17100:2015 sertifikaat, mis kinnitab meie personali professionaalsust, läbipaistvat projektijuhtimist ja kõrgetasemelist tõlketööd. Sertifikaat väljastati 23. novembril 2015.

A&A Lingua kirjalik tõlketeenus on olnud sertifitseeritud vastavalt eelmisele Euroopa tõlketeenuse kvaliteedistandardile EN 15038:2006 juba alates 23. novembrist 2009.

 

Bureau Veritas