Kirjalik tõlketeenus

Tõlkebüroo A&A Lingua pakub kvaliteetset tõlketeenust rohkem kui kolmekümnes keelepaaris.

Kirjalik tõlge tähendab lähtekeeles esitatud mõtte kirjalikku väljendust sihtkeeles. Tõlke juures on alati vähemalt kolm spetsialisti: tõlkija, keeletoimetaja ning projektijuht. Vajaduse korral kaasatakse erialaekspert ja tehniline toimetaja. Kõikide tõlgete puhul on kas tõlkija või toimetaja sihtkeelt emakeelena valdav filoloog, mis tagab täpse tõlke ja sujuva keelekasutuse.

Kui tekstis on erialatermineid, mida tuleb tõlkes tingimata kasutada, siis palume meile edastada viited terminibaasile. Tõlke kvaliteedi huvides palume tellimuses märkida tõlketeksti funktsioon ja sihtrühm, sest sellest sõltub stiili ja sõnavara valik.

Tõlketöö hinda arvestatakse tõlgitud teksti standardlehekülje alusel, mis koosneb 1800 tähemärgist koos tühikutega. Palume teil arvestada, et tõlkimisel teksti pikkus tavaliselt muutub ja töö mahu mõõdame alati valminud teksti järgi.

Stiili- ja terminiühtluse huvides teostab tellimust enamasti üks tõlkija, kes tõlgib keskmiselt viis lehekülge päevas. Kui tegu on mahuka ja kiireloomulise projektiga, võime jaotada töö mitme tõlkija vahel.

Tõlketöö hõlbustamiseks kasutame tõlkeabiprogramme, mis aitavad tagada terminiühtsust, lühendavad tellimuse täitmise aega ja võivad tublisti vähendada kliendi kulusid. Oleme läbinud Trados Studio projektijuhtimise koolituse.

Kirjaliku tõlke hind sisaldab toimetamist või keelekorrektuuri ja väljastusülevaatust.

Tõlkebüroo A&A Lingua kirjalik tõlketeenus on sertifitseeritud Euroopa tõlkestandardi EN ISO 17100 järgi.

Küsige hinnapakkumist siin!

 

Kõige levinumad keelekombinatsioonid on:

 

Erialatekstide tõlkimine

Meie teenuste kvaliteet rajaneb põhimõttel, et erialatekste (majandus, õigus, tehnika, meditsiin, keskkonnakaitse, muusika, haridus jne) tõlgivad valdkonnale spetsialiseerunud tõlkijad. Lisaks on võimalik tellida erialatekstide terminitoimetamist.

Erialatekstide tõlkekogemuse kohta saab lähemalt lugeda siin.

Lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust.