Eesti Tõlkebüroode Liit

A&A Lingua on Eesti Tõlkebüroode Liidu (ETBL) asutajaliige ja juhindub oma tegevuses ETBLi kinnitatud tõlketeenuse osutamise tüüptingimustest, eetikakoodeksist ning ETBLi kvaliteedistandardist.

ETBL on Euroopa Tõlkebüroode Liitude Liidu (EUATC) liige.