Inemiseq

A&A Lingua miiskund:

Triin Liik
Projektijuht

A&A Lingua projektjuht Triin om miiq tüü-ütisüse liigõq 2005. aastagast pääle. Triin om lõpõtanuq Talliina Pedagoogigaülikooli referent-toimõndaja ala pääl.

Taimi Vill
Toimõndaja

Tarto Ülikoolin eesti ja soomõ-ugri filoloogiat opnuq keeletoimõndaja Taimi alost' kuuntüüd A&A Linguaga 2010. aastagal.

Mari Meidla
Toimõndaja

A&A Lingua toimõndaja Mari om lõpõtanuq Talliina Ülikooli eesti filolooga ala pääl üten keeletoimõndaja lisaalaga. A&A Linguan 2006. aastagast pääle.

Anne Lindvere
Ümbrepandja (inglüse-eesti)

A&A Lingua ümbrepandja Anne tull' meile mano 2006. aastagal. Anne om lõpõtanuq Tarto Ülikooli eesti ja soomõ-ugri filoloogia ala pääl.

Kristopher Rikken
Ümbrepandja (eesti-inglüse) ja inglüse keele toimõndaminõ ja korrõktuur

Inglüse imäkeelega A&A Lingua ümbrepandja ja toimõndaja Kristopher om teritänüq sulgõ aolehen The Baltic Times ja tüütänüq muu hulgan ka Eesti välisministeeriümin. A&A Lingua miiskunnan 2003. aastagast pääle.

Merit Altrov
Õigus ja majandustekstiq

Merit vastutas majandus- ja õigustekste iist. Tä om inglüse filoluug, kiä om uma suurõ tüü- ja kogõmuisipagasi saanuq riigikogo kandsalein, Concordia ülikoolin, audiitrifirman PricewaterhouseCoopers ja Õuruupa Liido asotuisi ümbrepandmiskusõn. Merit om A&A Lingua luuja ni juhatusõ liigõq.

Kristina Remmel
Reklaami- ja kultuuritekstiq, filme ümbrepandminõ

Kristina hoolõ all saavaq valmis reklaami- ja kultuuritekstiq. Tä om opnuq Tarto Ülikoolin, USAn College of New Jersey’n ja Talliina Ülikoolin ni tüütänüq Eesti Televisioonin, Kanal 2n ja mitmõ dokumentaalfilmi luumisõ man. Kristina om A&A Lingua luuja ni juhatusõ liigõq.

Harri Altroff
Tiidüs- ja teknigatekstiq

Harril om Tarto ja Oxfordi ülikooli tiidüskraat ni suur tüükogõmus molõkulaarbioloogi ammõtin nii akadeemilidsen vallan (Tarto ja Oxfordi ülikuul) ku ka eräsektorin (Celecure, Reproduktiivmeditsiini TAK). Harri on A&A Lingua luuja.