Lokaliseerimine

Lokaliseerimise all mõistetakse tõlgitava teksti kohandamist lõppkasutaja keele- ja kultuurikeskkonda. Üha enam rahvusvahelistuvas maailmas on oluline arvestada kohaliku kultuuri eripäraga, et laia levikuga tooteid/teenuseid pakkudes oleks nende potentsiaal kohalikul turul võimalikult hästi ära kasutatud. Lokaliseeritakse mh kodulehti, reklaame, kasutusjuhendeid, arvutiprogramme ja lepinguid.

Tõlkebürool A&A Lingua on lokaliseerimisteenuse pakkumisel pikk kogemus. Meie jaoks on väga oluline olnud näiteks Euroopa Liidu asutuste kodulehtede ning Volvo Trucksi veebiajakirja tõlkimine ja kohandamine eesti lugejaid silmas pidades. Oleme teinud koostööd ka paljude reklaamibüroodega, tõlkides mh nende klientide kodulehti ja reklaame võõrkeeltesse.

Tõlkebüroos A&A Lingua tõlgivad tõlkijad oma emakeelde. Kui tellite meilt oma kodulehe, reklaami või mõne muu teksti tõlke võõrkeelde, siis võite kindel olla, et selle tõlgib/toimetab spetsialist, kes kõneleb sihtkeelt oma emakeelena. See tagab tekstide keelelise sujuvuse ja sobivuse lõppkasutaja kultuurikeskkonda.

 

Kodulehe tõlkimine ja lokaliseerimine

Saatke oma kodulehe tekst ja me tõlgime need soovitud keeltesse ning kohandame keelekasutust vastavalt kultuuriruumi tavale. Tõlgitava teksti võite saata tekstifailina, aga kui võimalik, siis soovitame materjali eksportida kodulehe kasutajaliidese abil nt xml- või xliff-failina, et saaksite võimalikult väikese vaevaga valminud tõlke oma kodulehele sisestada.

 

Täpsemat infot ja hinnapakkumist küsige siin!