Eesti-saksa-eesti tõlge

Saksa keele tõlkimine on tõlkebüroo A&A Lingua üks olulisi töösuundi. Saksa keelt kõneleb emakeelena rohkem kui 90 miljonit inimest üle maailma. Lisaks pikkadele ajaloolistele ja kultuurilistele sidemetele on Saksamaa tänaseks  Eestile ka tähtis kaubanduspartner.

Nii eesti-saksa kui saksa-eesti tõlke tellimisel on kliendi jaoks oluline, et tõlgitud tekst oleks terminoloogiliselt täpne ning sujuva ja loomuliku keelekasutusega. A&A Linguas on tõlkija või toimetajana tõlkeprotsessi alati kaasatud sihtkeelt emakeelena kõnelev lingvist,  kellel on hea keelevaist ja pikaajaline tõlkekogemus. Meie teenuste kvaliteet rajaneb põhimõttel, et erialaseid tekste (majandus, õigus, tehnika, meditsiin, keskkonnakaitse, reklaam, haridus jne) tõlgivad vastavale valdkonnale spetsialiseerunud tõlkijad.

Arvestame iga tellija soovide ja eripäraga, et klient saaks muretult pühenduda oma tööle ja usaldada tõlkimise meie kätesse. Teame, kui tähtis on usaldus, ja seetõttu peame alati kinni tähtaegadest ning tagame info konfidentsiaalsuse.

  

Esita hinnapäring eesti-saksa või saksa-eesti tõlkeks!

Hinnapakkumise saamiseks tõlketöö orienteeriva maksumuse ja tähtajaga palume teil täita allolev vorm või saata kiri aadressile lingua@lingua.ee.

Päringu esitamine ei ole kummalegi osapoolele siduv.

Asume tööle, kui oleme tellijaga kõikides tingimustes kokku leppinud.