Eesti-rootsi-eesti tõlge

Rootsi keele tõlkimine on A&A Lingua tõlkebüroo üks olulisi töösuundi. Rootsi keel on skandinaavia keeltest kõige suurem, seda kõneleb umbes 10 miljonit inimest. Enne sõda elas Eesti läänerannikul ja saartel väike rannarootslaste kogukond omaette arhailise murdega. Tänapäeval on Rootsi üks Eesti olulisemaid kaubanduspartnereid. 

Nii eesti-rootsi kui rootsi-eesti tõlke tellimisel on kliendi jaoks oluline, et tõlgitud tekst oleks terminoloogiliselt täpne ning sujuva ja loomuliku keelekasutusega. A&A Linguas on tõlkija või toimetajana tõlkeprotsessi alati kaasatud sihtkeelt emakeelena kõnelev lingvist,  kellel on hea keelevaist ja pikaajaline tõlkekogemus. Meie teenuste kvaliteet rajaneb põhimõttel, et erialaseid tekste (majandus, õigus, tehnika, meditsiin, keskkonnakaitse, reklaam, haridus jne) tõlgivad vastavale valdkonnale spetsialiseerunud tõlkijad.

Arvestame iga tellija soovide ja eripäraga, et klient saaks muretult pühenduda oma tööle ja usaldada tõlkimise meie kätesse. Teame, kui tähtis on usaldus, ja seetõttu peame alati kinni tähtaegadest ning tagame info konfidentsiaalsuse. 

 

Esita hinnapäring eesti-rootsi või rootsi-eesti tõlkeks!

Hinnapakkumise saamiseks tõlketöö orienteeriva maksumuse ja tähtajaga palume teil täita allolev vorm või saata kiri aadressile lingua@lingua.ee.

Päringu esitamine ei ole kummalegi osapoolele siduv.

Asume tööle, kui oleme tellijaga kõikides tingimustes kokku leppinud.