Jurist-lingvisti teenus

Jurist-lingvist on juuraharidusega tõlkija, kellele võib usaldada tõlkimiseks lepinguid, määrusi, seadusi ja muid õigustekste, olles kindel, et nende tõlkimisel kasutatakse asjakohast õigusterminoloogiat ning teksti kõik õiguslikud nüansid saavad piisavalt tähelepanu.

Jurist-lingvist tagab õigustekstide juriidilise, lingvistilise ning terminoloogilise järjepidevuse.

Tõlkebüroo A&A Lingua teeb koostööd jurist-lingvist Kristjan Altroffiga (inglise-eesti-inglise suunal). Kristjanil on üle 10-aastane õigustõlke kogemus, ta on 5 aastat töötanud Euroopa Keskpanga jurist-lingvistina ning on tegev justiitsministeeriumi nõunikuna autoriõiguse vallas. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis inglise filoloogiat ja õigusteadust.

 

Küsige hinnapakkumist siin!