Euroopan unioni ja lainsäädäntö

A&A Lingua on tehnyt vuodesta 2004 lähtien käännöksiä Euroopan komissiolle ja Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle. Sitä ennen, vuosina 2003–2004, käänsimme noin 5000 sivua Euroopan unionin oikeusjärjestystä (acquis communautaire). Olemme kääntäneet sekä asetuksia, luonnoksia että julkisuudelle tarkoitettuja infomateriaaleja. Aihepiirit vaihtelevat taloudesta ja oikeustieteestä lääketieteeseen ja tekniikkaan.

Kääntäminen Euroopan unionille vaatii kääntäjältä hyvin monipuolisia taitoja ja tietoja: termien tuntemista, tietokantojen käyttöä ja tarkkaa kielenkäyttöä. Tiukkojen laadunvarmistusmenetelmien ja hyvien tulostemme ansiosta meille on annettu käännettäväksi yli 25 000 sivua Euroopan unionin säädöksiä ja muita materiaaleja.

Oikeudellisia asiakirjoja käännettäessä A&A Lingua tekee yhteistyötä useiden lakimies-kielitieteilijöiden ja lakimieskoulutuksen saaneiden kääntäjien kanssa. Kääntäjillä on vankka alan tuntemus: heidän tulee tuntea erittäin hyvin oman alansa säädökset ja erikoisalan termit. Meillä on pitkäaikainen kokemus oikeudellisten tekstien – lakien, säädösten, sopimusten ym. – kääntämisestä.

A&A Linguan oikeudellisen alan asiakkaita:

  • Euroopan komissio
  • Euroopan oikeusasiamies
  • Eesti Energia
  • Viron valtioneuvoston kanslia
  • Viron sisäasiainministeriö
  • Viron ulkoministeriö
  • Lakiasiaintoimisto Glimstedt