Tehtyjä töitä

Tehtyjä töitä

A&A Linguan päämääränä on tarjota korkealaatuisia käännöspalveluja, olipa aihepiirinä talous, oikeus, lääketiede, mainonta tai jokin muu ala. Sitä varten olemme valinneet korkeatasoiset kääntäjät ja kielentarkastajat, jotka ovat erikoistuneet eri osa-alueisiin.

Tarkkaan harkitun palvelun, ammattitaitoisen henkilökunnan, läpinäkyvän projektinhallinnan ja laadukkaiden käännösten takeena on eurooppalainen käännöspalveluita koskeva laatustandardi.

Työmme puhuvat parhaiten puolestaan.

 

Euroopan unioni ja lainsäädäntö

A&A Lingua on tehnyt vuodesta 2004 lähtien käännöksiä Euroopan komissiolle ja Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle. Sitä ennen, vuosina 2003–2004, käänsimme noin 5000 sivua Euroopan unionin oikeusjärjestystä (acquis communautaire). Olemme kääntäneet sekä asetuksia, luonnoksia että julkisuudelle tarkoitettuja infomateriaaleja. Aihepiirit vaihtelevat taloudesta ja oikeustieteestä lääketieteeseen ja tekniikkaan.

Kääntäminen Euroopan unionille vaatii kääntäjältä hyvin monipuolisia taitoja ja tietoja: termien tuntemista, tietokantojen käyttöä ja tarkkaa kielenkäyttöä. Tiukkojen laadunvarmistusmenetelmien ja hyvien tulostemme ansiosta meille on annettu käännettäväksi yli 25 000 sivua Euroopan unionin säädöksiä ja muita materiaaleja.

Oikeudellisia asiakirjoja käännettäessä A&A Lingua tekee yhteistyötä useiden lakimies-kielitieteilijöiden ja lakimieskoulutuksen saaneiden kääntäjien kanssa. Kääntäjillä on vankka alan tuntemus: heidän tulee tuntea erittäin hyvin oman alansa säädökset ja erikoisalan termit. Meillä on pitkäaikainen kokemus oikeudellisten tekstien – lakien, säädösten, sopimusten ym. – kääntämisestä.

A&A Linguan oikeudellisen alan asiakkaita:

 • Euroopan komissio
 • Euroopan oikeusasiamies
 • Eesti Energia
 • Viron valtioneuvoston kanslia
 • Viron sisäasiainministeriö
 • Viron ulkoministeriö
 • Lakiasiaintoimisto Glimstedt

Talous

A&A Lingualla on yli 10 vuoden kokemus talous- ja rahoitusalan tekstien kääntämisestä useille isoille tilintarkastus- ja kirjanpitoyrityksille. Kääntäjämme ovat kääntäneet yhteistyössä kansainvälisen tilintarkastustoimiston PwC:n kanssa tilintarkastusstandardeja (ISA) sekä kirjanpitostandardeja (IAS). Ernst & Young -yhtiön kanssa tehdyn pitkän yhteistyön ansiosta hallitsemme kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) termit. A&A Linguan kääntäjät tuntevat hyvin Euroopan keskuspankin ja Viron keskuspankin terminologian.

Käännämme tilinpäätösasiakirjoja, tilintarkastusasiakirjoja, arviointikertomuksia, rahastoesittelyjä ja muita rahoitusalan tekstejä. Hyvä talousalan käännös edellyttää kääntäjältä syvällistä alan tuntemusta. Konsultoimme tarvittaessa asiakasta tai alan asiantuntijaa, jotta terminologia pysyisi johdonmukaisena.

A&A Linguan pankki- ja rahoitusalan asiakkaita:

 • Eesti Pangaliit (Viron pankkiliitto)
 • Finantsinspektsioon (Viron rahoitustarkastus)
 • Nordea Pank
 • Krediidipank
 • Ernst & Young
 • Grant Thornton Rimess Baltic
 • Eventus
 • Eesti Energia
 • Merko
 • Euroopan komissio – sopimukset talous- ja rahoitusalan tekstien kääntämiseksi englannista ja ranskasta viron kielelle, solmittu 2010
 • PricewaterhouseCoopers – yhteistyö 1999–2007
 • SEB Eesti – käännöspalvelusopimus 2001–2008
 • Eesti Pank

Tarjoamme edullista käännöshintaa tilinpäätösten kääntämiseksi englannin kielelle.

Pyydä tarjous!

Lääketiede

Lääketieteellisiä tekstejä kääntävät alan koulutuksen ja pitkän kokemuksen omaavat kääntäjät. Tekemiimme töihin kuuluvat valmistetiedot, potilaan suostumuslomakkeet, tieteelliset johtopäätökset, lääkintälaitteiden käyttöohjeet ym.

A&A Linguan lääkintäalan asiakkaita:

 • Euroopan lääkevirasto EMA
 • ICON Clinical Research
 • B. Braun Medical OÜ
 • Merck
 • Baltrade Oy
 • Boehringer Ingelheim
 • Gedeon Richter
 • RevalMed
 • UAB Ilsanta
 • Viron sosiaaliministeriö
 • Merck Sharp & Dohme Corp.

Tekniikka

A&A Linguan teknisten tekstien kääntäjillä ja kielentarkastajilla on insinöörin koulutus tai he ovat kyseisen alan asiantuntijoita. Olemme saavuttaneet kyseisellä alalla yhteistyössä kielentarkastajien kanssa terminologian tarkkuuden ja sujuvan kielen.

A&A Linguan teknisen alan asiakkaita:

 • Volvo
 • Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS
 • Aikakauslehti Inseneeria
 • Oy Teboil Ab
 • LLK Finland Oy
 • UAB Ilsanta
 • G4S
 • Ehituskonstrueerimise ja Katsetuste OÜ
 • HN Steel OÜ

Teollisuus ja kauppa

Eri teollisuudenalojen ja kaupallisten yritysten tekstien kääntäminen vaatii asianomaisen alan hyvää tuntemusta. Pitkäaikainen yhteistyö asiakkaan kanssa on tehnyt kääntäjistämme alan asiantuntijoita. Kääntäjiemme ja kielentarkastajiemme joukossa on insinöörejä, kemistejä, talousalan asiantuntijoita ym.

A&A Linguan teollisuuden ja kaupan alan asiakkaita:

 • Eesti Energia
 • Volvo
 • Oy Teboil Ab
 • LLK Finland Oy
 • Rimi
 • ETK
 • Biolan
 • AS Merko Ehitus

Mainonta ja markkinointi

Mainos- ja markkinointitekstit vaativat kääntäjältä ja kielentarkastajalta kielitaidon lisäksi kohderyhmän kulttuurin tuntemista sekä luovuutta. Olemme vuosien varrella kääntäneet menestyksekkäästi lähdetekstien kielikuvia, symboleja ja tunteita kohdekieliin.

A&A Linguan mainos- ja markkinointialan asiakkaita:

 • Kontuur LB
 • Newton Marketing
 • Identity
 • Velvet Creative Alliance
 • Turundusproff
 • Director ja Partnerid
 • SAN-Korpus
 • Transmanual
 • BTL Media

Kansainväliset yhtymät

Eri maissa toimivat yritykset ja laitokset tarvitsevat nopean ja luotettavan kumppanin sekä organisaation sisäiseen kommunikointiin että viestinnän toteuttamiseen kohderyhmän kielellä. Hyvän yhteistyön ansiosta olemme saavuttaneet seuraavien asiakkaiden luottamuksen:

 • B. Braun Medical
 • Biolan
 • Ernst & Young Baltic
 • G4S Grupp
 • ICON Clinical Research
 • Nordea Bank Finland Plc:n Viron sivukonttori
 • Teboil
 • Rimi Eesti Food
 • SEB
 • Volvo
 • Lionbridge

Kulttuuri

Kulttuuri on laaja käsite, joka pitää sisällään muun muassa arkkitehtuurin ja musiikin, taiteen ja kielet. A&A Lingua on kääntänyt yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa useille kielille virolaista kulttuuriperintöä sekä nykytaidetta, arkkitehtuuria ja musiikkia koskevia tekstejä.

A&A Linguan kulttuurialan asiakkaita:

 • Viron musiikki ja teatteriakatemia
 • Viron kansallismuseo
 • Viron historian museo
 • Viron taidemuseo
 • Solnessi Arhitektuurikirjastus OÜ
 • KoKo Arhitektid
 • Kirjastus Maja OÜ

Julkinen sektori

A&A Lingua on luotettava käännöskumppani virolaista elinkeinoelämää edistäville laitoksille. Olemme kääntäneet yli kymmenen vuoden ajan monista eri kielistä useille eri kielille. Asiakkaillamme on tiukat vaatimukset laadun, tarkkuuden, asiantuntevuuden ja luottamuksellisuuden suhteen.

A&A Linguan julkisen sektorin asiakkaita:

 • Viron valtioneuvoston kanslia
 • Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (Viron valtion tietojärjestelmien kehittämiskeskus)
 • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (Viron elinkeinoelämän kehittämissäätiö)
 • Kanadan lähetystön edustusto Tallinnassa
 • Viron ulkoministeriö
 • Viron puolustusministeriö
 • Viron sisäasiainministeriö
 • Viron sosiaaliministeriö
 • Viron musiikki ja teatteriakatemia
 • Viron kansallismuseo
 • Viron kansalliskirjasto