Merit Altrov

Merit vastutab majandus- ja õigustekstide eest. Ta on inglise filoloog, kes on oma rikkaliku töö- ja kogemustepagasi omandanud riigikogu kantseleis, Concordia ülikoolis, audiitorfirmas PricewaterhouseCoopers ja Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskuses. Merit on A&A Lingua asutaja ning juhatuse liige.