Eesti Ümbrepandmiskontoridõ Liit

A&A Lingua om Eesti Ümbrepandmiskontoridõ Liido (ETBL) alostajaliigõq ja tege umma tüüd ETBLi kinnütedüisi ümbrepandmistüü  tüüptingimüisi, eetigakoodõksi ni ETBLi kvaliteedistandardi perrä.

ETBL om Õuruupa Ümbrepandmiskontoridõ Liitõ Liido (EUATC) liigõq.