Merit Altrov

Merit vastutas majandus- ja õigustekste iist. Tä om inglüse filoluug, kiä om uma suurõ tüü- ja kogõmuisipagasi saanuq riigikogo kandsalein, Concordia ülikoolin, audiitrifirman PricewaterhouseCoopers ja Õuruupa Liido asotuisi ümbrepandmiskusõn. Merit om A&A Lingua luuja ni juhatusõ liigõq.